Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

DROGA KRZYŻOWA

sobota, 27-02-2021 | dodał: Opr. Ks. Piotr SDS


Droga Krzyżowa to wielkopostne nabożeństwo paraliturgiczne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy, oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę 14 stacji ustalono w XVII wieku.

TRANSMISJA PIĄTEK GODZ 17.15

W naszych kościołach Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach, rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni.Stacje Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Św. Jan Paweł II odprawiał Drogę Krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w Wielkim Poście.

Formę nabożeństwa reguluje Czwarte Wydanie Enchiridion Indulgentiarum (dokument Stolicy Apostolskiej – promulgowany przez Papieża Pawła VI), w którym między innymi czytamy, co następuje:   

1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi.

2. Do erygowania prawdziwej Drogi Krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.

3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z 14 pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.

 Zapisane w tradycji katolickiej stacje Drogi Krzyżowej to:

   1. Pan Jezus skazany na śmierć.

   2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

   3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.

   4. Pan Jezus spotyka swą Matkę.

   5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.

   6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.

   7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.

   8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty (por. Łk 23, 27–31).

   9. Trzeci upadek Pana Jezusa.

 10. Pan Jezus z szat obnażony.

 11. Pan Jezus przybity do krzyża.

 12. Pan Jezus umiera na krzyżu.

 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

 14. Pan Jezus złożony do grobu.

 Obecnie bardzo często pojawia się także 15. stacja, to jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa, która, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Chrystusa na krzyżu. Po każdym wezwaniu (Stacja...) istnieje zwyczaj klękania i mówienia: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, a wierni odpowiadają: …Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat lub …Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

 Pośród tradycyjnych stacji Drogi Krzyżowej tylko 8 ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii. Stacje: 3, 4, 6, 7 i 9 nie są potwierdzone przez Biblię. Przede wszystkim nic nie wskazuje na to, że stacja 6. była znana przed średniowieczem. Z kolei stacja 13. (zdjęcie z krzyża) jest tylko upiększeniem zapisu biblijnego, według którego Józef z Arymatei ściągnął ciało Jezusa z krzyża i pogrzebał je. W Wielki Piątek 1991 roku Papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego biblijną Drogą Krzyżową. Kilkukrotnie celebrował Drogę Krzyżową w tej formie w Koloseum. Wersja ta została oparta wyłącznie na Piśmie Świętym. W roku 2007 Papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji i publicznego odprawiania. 

 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM