Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

ROK 2021 - ROKIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA

niedziela, 07-02-2021


Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 8 grudnia roku 2020 Rok św. Józefa stwarza okazję do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, które mogą wzbogacić i wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski "Patris corde" przybliża w nowy sposób sylwetkę św. Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych czasach stały się czymś bardzo deficytowym.

Św. Józef jest również patronem Kościoła świętego. W tym rozumieniu przykład św. Józefa staje się konkretnym drogowskazem na drodze do pokonania obecnego kryzysu, z którym zmaga się Kościół. Rok Jubileuszowy – będąc szczególnym czasem łaski – staje się zatem dla wiernych Kościoła darem i zadaniem. Dlatego czymś naturalnym wydaje się przygotowanie go od strony pastoralnej, z jednoczesnym wskazaniem na możliwości duszpasterskiego zaangażowania osób duchownych i wiernych świeckich. Warto więc przedstawić szeroki zakres odpustów związanych z Rokiem św. Józefa, o których mówi specjalny dokument Penitencjarii Apostolskiej (zob. niżej). DEKRET O ODPUSTACH W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 W naszej Parafii od  marca 2021 roku chcemy podjąć następujące formy czci św. Józefa:

- sprawowanie każdego 19. dnia miesiąca Mszy św. wotywnej o godz. 8.00 rano o św. Józefie oraz comiesięcznego nabożeństwa ku czci św. Józefa w intencji osób chorych, umierających, prześladowanych i ludzi pracy;

- uczynienie miesiąca marca 2021 roku czasem codziennej modlitwy do św. Józefa poprzez  odmówienie po każdej Mszy św. modlitwy „Do Ciebie Święty Józefie” oraz „Litanii do Świętego Józefa”; 

- w ciągu całego roku liturgicznego przypominanie pieśni ku czci św. Józefa.

Według Papieża Franciszka głównym celem ustanowienia Roku św. Józefa jest wzmocnienie życia z wiary na co dzień na wzór Opiekuna naszego Zbawiciela poprzez odkrywanie i rozeznawanie woli Pana Boga. Ojciec Święty wskazuje również na potrzebę utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa poprzez podjęcie dzieł modlitewnych i uczynków miłosierdzia, które prowadzą do ulgi i pociechy w ludzkich utrapieniach, dręczących współczesny świat.

Realizacja papieskich postulatów domaga się wypracowania w każdej wspólnocie parafialnej konkretnych propozycji. Przedstawiono je w ogólnym zarysie z nadzieją,  że znajdą dopełnienie i doprecyzowanie w inicjatywach podejmowanych w kolejnych miesiącach zarówno w diecezjach, jak i we wspólnotach formacyjnych czy parafialnych.

 KIM BYŁ ŚW. JÓZEF?

Św. Józef pochodził z królewskiego rodu, którego protoplastą był król Dawid. Jego rodzinnym miastem było Nazaret w Galilei. O jego życiu i śmierci wiadomo niewiele, chociaż sprawował ważną funkcję opiekuna Maryi i Jezusa. Głównymi źródłami wiedzy o nim są Ewangelie, ale mówią o nim także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z wieku II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (wiek VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (wiek IX), Ewangelia Tomasza (wiek II) i Historia Józefa Cieśli (wiek IV). Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”. Prawdopodobnie umarł 19 marca, w wieku 70 lat, na rękach samego Jezusa. Była to piękna śmierć i dlatego św. Józef uważany jest za patrona dobrej śmierci. Nie wiadomo, gdzie spoczęło jego ciało, ale według legendy został cudownie wskrzeszony w dniu Zmartwychwstania Jezusa i z ciałem wzięty do Nieba.  

 KULT ŚW. JÓZEFA W POLSCE

Kult św. Józefa sięga IX wieku. Do największego rozkwitu doszedł w wieku XIX, kiedy to papież Pius IX w dniu 8 grudnia 1870 roku ogłosił go patronem całego Kościoła. W roku 1955  papież Pius XII polecił obchodzić 1 maja uroczystość św. Józefa Rzemieślnika. Obecnie jest to wspomnienie dowolne.

Św. Józef cieszy się szacunkiem także wśród Polaków. Umieszczano jego wizerunek w izbach, modlono się i śpiewano ku jego czci. Jest patronem Krakowa. Dnia 12 czerwca 1714 roku rajcowie miejscy na generalnym zgromadzeniu w ratuszu wybrali go na patrona Krakowa. Było to podyktowane trudnym dla miasta okresem, spowodowanym wojną północną. Wybór zatwierdziła Stolica Apostolska. Od początku XVII stulecia jednym z głównych miejsc czci św. Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie kult ten wiązano z obrazem Świętej Rodziny. W Kaliszu znajduje się Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego, polskie centrum kultu św. Józefa. Mieści się w nim jedyny na świecie, koronowany w 1796 roku, wizerunek św. Józefa. W dniu 4 czerwca 1997 roku modlił się przed nim Papież Jan Paweł II. Obecnie w Polsce jest ponad 260 kościołów pod wezwaniem św. Józefa.

 PATRON

Św. Józef jest patronem Kościoła, wielu zakonów i krajów, między innymi Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, licznych diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot; również cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest jako patron dobrej śmierci.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM