Grupa Biblijna

„Nie znając Biblii, przypominamy człowieka

idącego w ciemnościach.

Słowo Biblii jest lampą

umożliwiającą dostrzeżenie drogi".

 (Ojciec Święty Benedykt XVI)

 

 

            Grupa Biblijna przy Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela istnieje już od kilkunastu lat. Obecnie jej opiekunem duchowym jest ks. Robert Uflant SDS.

Spotkania w kręgu tej Grupy są rodzajem poszukiwania i odnajdywania właściwej drogi, takiej drogi, która pozwala iść za Chrystusem i wraz z Nim przez życie. Umożliwiają nam one wewnętrzny, duchowy rozwój, rozumienie Słowa Bożego, pogłębienie wiary, przybliżenie się do Chrystusa poprzez odnajdywanie Go w treści, jaką niesie Pismo Święte.

            W czasie naszych spotkań biblijnych czytamy w skupieniu słowa Ewangelii, niejako wsłuchujemy się w nie, a następnie rozważamy i odnosimy je do siebie, do naszego życia. Z pogłębioną lekturą Pisma Świętego łączy się więc wspólna refleksja, a także dzielenie się osobistym kontaktem ze Słowem Bożym. Ono bowiem umacnia nas wewnętrznie i pozwala odnaleźć właściwą relację z Panem Bogiem wśród wielu spraw każdego dnia.

            W liście św. Pawła do Rzymian (10, 17) czytamy: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa".

 

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy biblijnej serdecznie zapraszamy na spotkania naszej Grupy, które odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej.

© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie