Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej

HISTORIA
Od kilkunastu lat kilkuosobowa grupa udawała się na pielgrzymki i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu do niektórych parafii w Polsce. Osoby te, poprzez modlitwę, posty i pokutę prosiły Boga o łaski dla swoich parafii, a przede wszystkim o łaskę adoracji Najświętszego Sakramentu. Z biegiem czasu wzrastała liczba osób pielgrzymujących i towarzyszących nocą Panu Jezusowi na modlitwie. Grupa zaczęła organizować wyjazdy autokarowe na pielgrzymki i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu. Naszą upragnioną pierwszą adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy dnia 08.10.1993r. w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie. Grupa modlitewna przyjęła nazwę „Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej”.
Do Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej zapisane są osoby z różnych diecezji.
Naszą dewizą są słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny: “Rób wszystko co jest w twej mocy w dziele Miłosierdzia Mojego”.


CELE I ZADANIA
Naszym głównym zadaniem jest wypraszanie miłosierdzia dla całego świata, wspierając wysiłki Kościoła - aby każdy człowiek osiągnął zbawienie. Szczególnie chcemy wypraszać Miłosierdzie Boże zatwardziałym grzesznikom. 
Do charakteru działalności naszej grupy modlitewnej należy szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej.
Opiekunem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej jest ks. Superior Alojzy Gorol SDS.

 

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Gromadzimy się na adoracjach Najświętszego Sakramentu w parafii NMP Matki Zbawiciela w trzecie piątki miesiąca. Adoracje rozpoczynają się o godz. 14.30, a kończą Mszą świętą sprawowaną o godz. 18.00.
Propagujemy organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu głównie w dwóch intencjach:

1/ Do Miłosierdzia Bożego przez Niepokalane Serce NMP o nawrócenie zatwardziałych grzeszników

2/ Jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo, a także o świętość życia kapłanów.

Proponujemy również organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństw na niektóre uroczystości i święta.


MEDALIK „BOSKA TARCZA”
Wspólnota  Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej podjęła inicjatywę wybicia Medalika. Medalik jest zewnętrznym znakiem przynależności do naszej Wspólnoty, a noszony z wiarą i należną czcią jest dodatkową pomocą w walce ze złem.
Na awersie medalika znajduje się wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem “Jezu, ufam Tobie!”. Pan Jezus pragnie być czczony w tym obrazie. Obiecuje św. Faustynie, że dusza, która będzie czcić ten obraz nie zginie, a już na ziemi i w godzinę śmierci odniesie zwycięstwo nad swymi nieprzyjaciółmi. Pan Jezus będzie jej bronił jako swej chwały. Jest to naczynie, z którym mamy przychodzić po łaski do Źródła Miłosierdzia.
Na rewersie medalika widnieje Niepokalane Serce Maryi. Matka Boża trzyma w prawej ręce Różaniec św., który jest ratunkiem dla każdego, potężną bronią przeciw piekłu i ogromnie skutecznym środkiem uświęcenia dla duszy. W lewej ręce Matka Najświętsza trzyma Szkaplerz św. – wielki dar z nieba, poprzez który Potężna niebios Królowa w nadzwyczajny sposób broni duszę przed złem w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci i pomaga w każdej potrzebie.


SKARBIEC DLA KONAJĄCYCH
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej tworzy "SKARBIEC DLA KONAJĄCYCH".
Do tego "SKARBCA" mogą składać swoje dary wszystkie osoby duchowne i świeckie, które będą modlić się za konających.Można podjąć tę modlitwę jedną godzinę w każdym miesiącu. Nie trzeba wybierać sobie konkretnego dnia ani godziny, można modlić się wtedy, gdy czas na to pozwoli.
Ofiarujmy w ich intencji np. Mszę świętą, Różaniec święty, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Drogę Krzyżową.
Osoby, chcące składać do Skarbca swój skarb, jakim jest pomoc umierającym, prosimy o zawiadomienie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej. Dowodem przynależności będzie "Pamiątka Skarbca dla konających".

TY POMAGASZ TERAZ PRZEJŚĆ INNYM W POKOJU DO ŻYCIA WIECZNEGO, W TWOJEJ GODZINIE KONANIA - INNI CI POMOGĄ. 

Konający to ci, którzy w obecnym czasie umierają. Przechodzą oni z ziemskiego życia, do życia wiecznego. Chwile te są dla wielu bardzo trudne. Dlatego dla konających największym skarbem będzie modlitwa. 
"Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy" - powiedział Pan Jezus św. Faustynie. I tak istotnie było. Święta Faustyna zapisała, że towarzyszyła w duchu pewnej osobie konającej. Wyprosiła jej ufność w Miłosierdzie Boże. Osoba ta była bliska rozpaczy.
Koronka do Miłosierdzia Bożego jest potężną modlitwą w łaski Boże. Poprzez jej odmawianie możemy wszystko uprosić, co zgodne jest z Wolą Bożą. Pomocna jest dla konających. Sekretarce swojego Miłosierdzia Pan Jezus powiedział, aby mu dopomogła zbawiać dusze poprzez koronkę. "Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w Moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpaczy".
To nic dziwnego, że grzesznik w chwili konania rozpacza. W swym życiu odwrócił się od Boga, nie chciał Go znać. Teraz przychodzi moment śmierci. Szatan, który pobudzał duszę do życia w nieprzyjaźni z Bogiem i towarzyszył takiej osobie w codzienności, niemało się "napracował", aby szła jego zwodzicielską drogą, jakże w chwili konania nie miałby jej dręczyć będąc pewnym swej zdobyczy, którą chce zatracić na całą wieczność w piekle! W takich chwilach nie pozwala jej zwrócić się do Boga z ufnością, żałować za grzechy i prosić o miłosierdzie. Dlatego bardzo skuteczną modlitwą za umierających będzie ta koronka.

O obecności szatanów przy niektórych umierających, dowiadujemy się z ich zachowania oraz z pism świętych. Święta Faustyna znalazła się w nieznanej chacie, gdzie konał człowiek w strasznych mękach. Wokoło łoża było mnóstwo szatanów i płacząca rodzina. Gdy Święta zaczęła się modlić, rozpierzchły się duchy ciemności z sykiem i odgrażaniem jej, a dusza ta uspokoiła się i pełna ufności spoczęła w Panu.


MODLITWA ZA KONAJĄCYCH
O najłaskawszy Jezu miłośniku dusz, błagamy Cię, przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Bolesne Serce Maryi Niepokalanej, módl się za konającymi. Amen.


ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Obchodzimy uroczyście w Parafiach święto Miłosierdzia Bożego. W dniu tym zamawiamy Mszę św. ku czci Miłosierdzia Bożego, przystępujemy do Sakramentu Pokuty i do Komunii świętej, aby dostąpić wielu łask. Kapłani wygłaszają homilię o niezgłębionym Miłosierdziu Bożym. Udajemy się w procesji, w której jest niesiony Najświętszy Sakrament i obraz Pana Jezusa Miłosiernego, a po niej adorujemy Najświętszy Sakrament do wieczornej Mszy św.


PIELGRZYMKI
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej organizuje pielgrzymki autokarowe do różnych sanktuariów. Pielgrzymujemy do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl., do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl., i do innych sanktuariów.


MODLITEWNIK „MODLITWA POKUTA OFIARA” I PISMO „GŁOS”
Naszą działalność modlitewno - apostolską propagujemy głównie poprzez książkę “Modlitwa Pokuta Ofiara” i pismo “Głos”.

 

© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie