Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

Grupy i wspólnoty /

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

Opiekun: ks. Piotr Żydek SDS
Spotkania: Pierwsze piątki miesiąca 18:00

Historia powstania Straży Honorowej

Stowarzyszenie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa założyła w 1863 roku Siostra Maria od Najświętszego Serca w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg, koło Lyonu we Francji. W niedługim czasie Stowarzyszenie zostało podniesione do godności Arcybractwa. Należeli do niego papieże, biskupi, kapłani. W Polsce powstało przy klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie. Obecnie istnieje ono w ponad 30 krajach i liczy kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy nieustannie oddają hołd Boskiemu Sercu Zbawiciela.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Parafii NMP Matki Zbawiciela powstała dnia 10 czerwca 1994 roku, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsi członkowie w liczbie 22 osób zostali przyjęci podczas Mszy Świętej, w czasie trwania nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w intencji o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Obecnie Straż Honorowa liczy 42 osoby.

Cel

Celem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest oddawanie czci Sercu Bożemu, wynagradzanie oraz uświęcanie obowiązków swego stanu.

Obowiązki

Obowiązkiem członków Straży Honorowej jest wynagradzanie za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Bożemu i oddawanie Mu szczególnej czci. Poza tym ofiarowanie codziennie tej samej jednej godziny dnia w czasie dowolnie obranym, nie przeszkadzając zwykłym swoim zajęciom; częsta Komunia Święta wynagradzająca zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, przepojenie swojego życia szczególną miłością braterską.

Korzyści

Z przynależności do Straży Honorowej są również korzyści, polegające na postępie w doskonałości chrześcijańskiej przez sumienną pracę nad sobą, poprzez wykorzenienie wad i nałogów; nauświęceniu przez udział w spotkaniach miesięcznych, pielgrzymkach i rekolekcjach zamkniętych. Można zyskać liczne odpusty ofiarowane za siebie samego i za dusze w czyśćcu cierpiące. Członkowie Straży Honorowej mają udział we Mszach Świętych odprawianych za żywych i zmarłych członków. Spodziewają się, że z miłosiernego Serca Pana Jezusa otrzymają łaski nawrócenia grzeszników i uświęcenia członków Ciała Mistycznego.

Spotkania modlitewne

W pierwsze piątki miesiąca Straż Honorowa spotyka się na Mszy Świętej o godz. 18.00 sprawowanej w intencji: „Za członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i w intencji wynagradzającej”. Po Mszy Świętej kapłan wystawia Najświętszy Sakrament i trwamy na wspólnej adoracji. Podczas tej adoracji klęczymy przy stopniu ołtarzowym z zapalonymi świecami i założonymi na ramionach chustami, na których widnieje wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Losujemy „bilety”, na których każdy członek ma napisane to, co Serce Pana Jezusa chce mu powiedzieć w danym miesiącu.

Pielgrzymki

Straż Honorowa udaje się również na coroczne pielgrzymki ogólnopolskie na Jasnej Górze, które gromadzą czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pielgrzymki te mają miejsce w czerwcu – miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Zbawiciela.

Godzina obecności przy Sercu Bożym

Nie jest to godzina wyłącznej modlitwy, ani adoracji w kościele, ani też godzina pobożnego rozmyślania. W tej godzinie powinno się wykonywać wszystkie przypadające na tę chwilę obowiązki w domu, w pracy – wszędzie. Jeżeli jednak w tej godzinie obowiązki pozwalają członkowi być obecnym na Mszy Świętej lubo odmówić modlitwy, to będzie to pożyteczne. Jednak nie jest to obowiązkiem.

Modlitwy

Drogocenne ofiarowanie
Ojcze Niebieski, racz przyjąć jako ofiarę zadośćuczynienia za potrzeby Kościoła Świętego  i w duchu wynagrodzenia na grzechy ludzkie, najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z Rany Boskiego Zerca jezusowego i bądź nam miłościw. Amen

Ofiarowanie Godziny Straży
Panie Jezu, obecny w Tabernakulum, ofiaruję Ci tę godzinę ze wszystkimi czynnościami moimi, radościami i cierpieniami, aby uczcić Twoje Serce tym dowodem miłości i wynagrodzenia. Oby z tego ofiarowania mogli wszyscy korzystać. Z Tobą za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Westchnienie
Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, spraw, abym był tobie hostią żywą, świętą i Bogu przyjemną! Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM