„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć”

Słowa o. Franciszka Jordana codziennie na nowo poruszają serca Salwatorianów, którzy starają się wszelkimi możliwymi środkami docierać z Dobrą Nowiną do każdego człowieka.

Jednym ze środków i narzędzi dotarcia do ludzi młodych stał się Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej. Wspólnota ta gromadzi ludzi młodych, którzy szukają, pragną poznawać Jezusa i trwać przy Nim u boku zgromadzenia zakonnego Salwatorianów. Spotkania organizowane przez RMS są dobrą okazją do szukania odpowiedzi na dręczące młodych ludzi pytania i wspólne rozwiązywanie przeżywanych problemów. Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej jako cel swojej działalności obrał towarzyszenie młodym ludziom na drodze formowania ich ludzkich i chrześcijańskich postaw oraz pomoc w odkrywaniu celu i sensu życia. Formując się przy zgromadzeniu Salwatorianów młodzież ma także okazję bliżej poznać charyzmat założyciela – o. Franciszka Jordana i stać się członkami rodziny salwatoriańskiej. Patronem RMS-u jest św. Paweł Apostoł w tajemnicy swojego nawrócenia.

Pierwszym centralnym ośrodkiem Ruchu był Mikołów. Dlatego też grupa mikołowska istnieje w zasadzie tak długo, jak sam RMS. Gromadzimy się co tydzień rozpoczynając spotkanie od  Eucharystii, po czym w salce katechetycznej wspólnie pochylamy się nad różnymi tematami. Uczestniczymy także w rejonowych Dniach Skupienia oraz w ogólnopolskich akcjach takich jak Rekolekcje letnie i zimowe czy Forum Młodzieży Salwatoriańskiej. Naszym opiekunem jest ks. Marcin Dębkowski SDS.

Jeżeli szukasz ludzi, którzy tak jak Ty kochają Jezusa i chcą żyć według Jego nauki, dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń, to nasza wspólnota jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na spotkania w każdy piątek. Rozpoczynamy w kościele Eucharystią o godz. 18:00.

 

Więcej informacji o Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej można znaleźć na stronie www.rms.sds.pl