Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:
„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego".


KPK 537:
„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532".

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

GŁOSOWANIE NA NOWYCH CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ ODBYŁO SIĘ 18 CZERWCA 2017 ROKU.
 
1. KATARZYNA DORNA
2. KRYSTIAN LASEK 
3. PIOTR STENCEL
4. BEATA BĄK
5. MAGDALENA  KUBISTA 
6. BOŻENA URBANEK
7.  PIOTR GNIZDA 
8. ŁUKASZ JASTRZĘBSKI - ORGANISTA  - Z URZĘDU 
9. PAWEŁ RAK  - KOŚCIELNY - Z URZĘDU 
10. KS. PIOTR ŻYDEK SDS - PRZEWODNICZĄCY RADY Z URZĘDU 
11. KS. PRZEMYSŁAW ANTONIUK SDS - WIKARIUSZ 
 
© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie