WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADĘ PARAFIALNĄ

GŁOSOWANIE NA NOWYCH CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ ODBYŁO SIĘ 18 CZERWCA 2017 ROKU. SIEDEM PIERWSZYCH OSÓB ZOSTAŁO WYBRANYCH DO RADY PARAFIALNEJ NA PIECIOLETNIĄ KADENCJĘ. WYNIKI GŁOSWANIA PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. KATARZYNA DORNA
2. KRYSTIAN LASEK
3. PIOTR STENCEL
4. BEATA BĄK
5. JACEK KOHLBRENER
6. BOŻENA URBANEK
7. GNIZDA PIOTR