Chrzest

Przy załatwianiu chrztu:  

dziecko do chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej w terminie umożliwiającym uczestniczenie rodziców i chrzestnych w nauce przedchrzcielnej

•Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

•Rodzicem chrzestnym może być osoba, która spełnia następujące warunki: jest katolikiem, ochrzczonym, bierzmowanym i żyjącym według zasad moralności katolickiej. Nie mogą ubiegać się o tę godność osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych (konkubinat, tylko ślub cywilny lub tak zwane wolne związki), znajdują się w karach Kościelnych deklarowanych lub zaciągniętych latae sententiae (na mocy samego prawa).

•Sakrament chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00. Jest to dodatkowa Msza tylko dla rodzin dzieci, którym udzielany jest sakrament

 

© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie