Ślub

Załatwiając ślub:

 kandydaci do małżeństwa zgłaszają się na sześć miesiący przed planowaną datą zawarcia sakramentu, w celu rozpoczęcia załatwiania wszystkich spraw proceduralnych związanych z zawarciem sakramentu

 należy mieć ze sobą ważne dowody osobiste, świadectwo chrztu (jeśli kandydat do małżeństwa był ochrzczony w innej parafii), ostatnie świadectwo szkolne poświadczające ukończenie katechezy ponadgimnazjalnej, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i uczestnictwie w dniu skupienia dla narzeczonych

 kurs przedmałżeński od 1 niedzieli Adwentu i 1 niedzieli Wielkiego Postu 

© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie