Wspólnota Mikołowska

 (+48) 32 226 24 71 + TEL WEWNĘTRZNY 
 
KS. JAN – SUPERIOR WSPÓLNOTY,    TEL WEW.  22
 
KS. PIOTR – PROBOSZCZ PARAFII, EKONOM WSPÓLNOTY,  TEL  WEW. 20
 
KS. PRZEMYSŁAW -  WIKARIUSZ, KONSULTOR TEL WEW. 36 
 
KS. ROBERT  – KATECHETA, WICESUPERIOR WSPÓLNOTY, TEL WEW. 35 
 
KS. RAFAŁ - KATECHETA, TEL WEW. 23 
 
KS. KRZYSZTOF - KAPELAN SIÓSTR BOROMEUSZEK, POMOC DUSZPASTERSKA, TEL WEW. 34
 
KS. ERNEST  - POMOC DUSZPASTERSKA, TEL WEW. 32 
 
KS. MIECZYSŁAW  - POMOC DUSZPASTERSKA, TEL WEW 26
 
KS. EMIL  - PRACOWNIK REFERATU MISJI ZAGRANICZNYCH TEL WEW  33,  (48) 32 226 28 332
 
KS. WIESŁAW, PRACOWNIK REFERATU MISJI ZAGRANICZNYCH (+48) 32 226 28 332
© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie