Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:
„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego".

KPK 537:
„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532".


Duszpasterska rada parafialna.

Głosowanie na nowych członków rady odbyło się 18 czerwca 2017 roku: 

  1. Katarzyna Dorna, z wyboru 
  2. Krystian Lasek, z wyboru 
  3. Piotr Stencel, z wyboru 
  4. Magdalena Kubista, z mianowania 
  5. Bożena Urbanek, z wyboru 
  6. Piotr Gnizda, z wyboru 
  7. Dawid Rzepka  - organista - z urzędu
  8. Tomasz Cyroń, z mianowania - przedstawiciel młodzieży 
  9. Ks. Piotr Żydek SDS, proboszcz parafii  - przewodniczący rady z urzędu
  10. Ks. Karol Matecki SDS - wikariusz, z urzędu

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM