Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania:

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii raz w roku w terminie uzgodnionym z ks. Biskupem.

Do sakramentu bierzmowania dopuszczeni mogą być tylko te osoby, które są katolikami ochrzczonymi, wierzący i praktykujący.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa w ciągu całego roku szkolnego, a więc rozpoczyna się we wrześniu i kończy w maju lub czerwcu. Przygotowujący się do bierzmowania jest zobowiązany uczestniczyć w całym przygotowaniu.

Osoby, które przyjęły sakrament chrztu świętego poza naszą parafą zobowiązane są do dostarczenia świadectwa chrztu świętego.

 

© 2020 SALWATORIANIE MIKOŁÓW

Parafia NMP Matki Zbawiciela

w Mikołowie