Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

Parafia salwatoriańska w Mikołowie rozpoczęła starania o założenie cmentarza już w 1956 roku. Jednak okres rządów PRL nie sprzyjał tego typu inicjatywom. Kolejną próbę podjął w 1990 roku proboszcz ks. Józef Kondziołka SDS. Jego starania przyniosły oczekiwany efekt i dnia 1 listopada 1996 roku biskup Gerard Bernacki poświęcił nowy cmentarz parafialny.

Informacja:
W tym roku upływa termin opłat, przedłużenia miejsc grobowych dokonanych w 2000 r. Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Na prośbę parafian, zwłaszcza osób starszych, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie opiekować się grobami swoich bliskich prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Regulamin cmentarza

Parafii Rzymskokatolickiej NMP Matki Zbawiciela  w Mikołowie

Zarządzającym cmentarzem jest Parafia NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie reprezentowania przez urzędującego Proboszcza Parafii.

1. Cmentarz jest miejscem świętym* przeznaczonym do grzebania zmarłych.

2. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.

3. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. Dzieci do siedmiu lat mogą na cmentarzu przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Na cmentarzu zabrania się:

a. poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem lub osoby upoważnionej

b. wprowadzania zwierząt,

c. zanieczyszczania cmentarza,

d. samowolnego usuwania drzew i krzewów,

e. wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,

f. prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam i wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsc.

5. Pozostałości po wystroju grobu (kwiaty, znicze itp.) należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Elementy po remoncie bądź rozbiórce grobu/nagrobka oraz gruz należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.

6. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno wykonywać robót lub prac związanych z:

a. chowaniem zwłok,

b. kopaniem grobu,

c. ekshumacją zwłok, bądź przeniesieniem ich do innego miejsca,

d. budową muru murowanego, lub wzniesieniem nagrobka (konieczność ustalenia gabarytów i wykonawstwa zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania),

e. remontem grobu lub nagrobka (np. naprawa, bądź naprawa płyty nagrobnej lub tablicy),

f. ustawianiem ławki związanej z gruntem, ustawieniem kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

7. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

8. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do pochówku może nastąpić tylko za zgodą opiekuna miejsca grobowego. Natomiast jeśli nie jest przedłużona rezerwacja na kolejne 20 lat, grób może zostać przejęty przez zarządcę cmentarza i użyty do ponownego pochówku.

9. Zarząd cmentarza nie odpowiada za straty spowodowane dewastacją, umyślnym zniszczeniem grobu, kradzieżą, zdarzenia losowe i inne zdarzenia wynikłe z winy osób trzecich.

10. Osoba uprawiona do dysponowania grobem o fakcie zdewastowania grobu powinna zawiadomić zarządcę cmentarza oraz policję

11. Osoba uprawniona do dysponowania grobem ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu

*Por. Kodeks Prawa Kanonicznego: kan. 1205 , kan. 1210, kan.1240, kan.1243

 Segregacja na cmentarzach w Mikołowie

Już na wielu cmentarzach wprowadzona została segregacja odpadów komunalnych.
W pojemnikach żółtych oznaczonych napisem PLASTIK wrzucać należy:
• Elementy zniczy wykonane z twardego plastiku (różne ozdoby, podstawy i nakładki),
• Puste doniczki po żywych kwiatach,
• Plastikowe podstawki, wazony itp.
• Metalowe części zniczy (pokrywki) i inne akcesoria metalowe
UWAGA! NIE WRZUCAMY DO PLASTIKÓW wkładów plastikowych nawet całkowicie wypalonych.

W pojemnikach zielonych na szkło z napisem “SZKŁO” wrzucać należy:
• Puste znicze szklane (niezanieczyszczone woskiem i bez elementów ozdobnych wykonanych z metalu lub z plastiku)
• Wszystkie inne, nie wymienione wyżej odpady (elementy wieńcy czy stroików) wrzucamy do kontenera i pojemnika na odpady zmieszane!!!

PAMIĘTAJMY, ŻE PROWADZENIE SELEKCJI ODPADÓW NA CMENTARZACH RÓWNIEŻ JEST NASZYM OBOWIĄZKIEM

 Mikołów, 1 października 2020 r. 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM